Spedex

LED halogeny pracují spolehlivě řadu let


Světelný výkon – ten se v průběhu životnosti mění jen minimálně, na teoretické bázi jde o pokles přibližně 20 procent, ovšem je to jen pouhá spekulace, neboť jsou tato výkonná svítidla v provozu jen několik let a deklarovaná doba života se odhaduje u některých výrobků až na 30 let.

reflektor

Návratnost poÅ™izovacích nákladů – ta se odhaduje u běžných svítidel v domácnosti na tÅ™i až ÄtyÅ™i roky, jestliže jsou svÄ›tla v provozu dennÄ› jen nÄ›kolik hodin. Vzhledem k enormnÄ› dlouhé životnosti, která sahá řádovÄ› až do desítek let, je tento údaj pÅ™ijatelný. Záleží pochopitelnÄ› na více faktorech, napÅ™. na velikosti objektu, množství svÄ›tel, rozsahu používání a na servisních zásazích do konstrukce svítidel.

Vypínání a zapínání – tento Äasto pÅ™edhazovaný mýtus v internetových diskusích je tÅ™eba vyvrátit, poÄet provozních cyklů je rozhodující pouze pro svítidla typu kompaktních a lineárních zářivek a výbojek plnÄ›ných plyny a luminiscenÄní vrstvou. Pro provoz LED halogenů to nemá žádný vliv.

reflektory

Provozní teplota versus teplota okolního prostÅ™edí– urÄitý vliv okolního prostÅ™edí na osazení jednotlivých Äipů lze zaznamenat. Okolním prostÅ™edím rozumíme nejÄastÄ›ji ovzduší a nÄ›kdy také stavební konstrukce nebo dokonce vodu u svítidel umístÄ›ných ve vodních nádržích. U nízkých příkonů do 50 W je vliv zanedbatelný, což je v podstatÄ› případ vÅ¡ech svÄ›tel v domácnostech, problematické to bývá u reflektorů a osvÄ›tlení průmyslových staveb, kde je příkon od 100 do 200 Wattů. Tam bývá stanovena provozní teplota do maximální hranice, zpravidla 50 stupňů Celsia. S tím se musí poÄítat hlavnÄ› ve výrobních halách, zvláštÄ› pÅ™i metalurgických a chemicko-technologických procesech, kdy teplý až horký vzduch stoupá vzhůru, a svítidla jsou tu extrémnÄ› namáhána. V takových případech se situace Å™eší chladiÄi svítidel.