Spedex

Kdy se vyplatí koupit přepravka na maso


Prakticky každá firma, která se zabývá výrobou či prodejem, potřebuje nějaké přepravní zařízení, ať už se jedná o boxy či palety. Díky nim je možné přemisťovat i větší objem nákladu najednou, což se v takovém provozu rozhodně ocení. Zdaleka ne všechny tyto přepravky jsou však stejné. Některé jsou univerzální, zatímco jiné specializované, určené pro specifický typ produktu, který má zvláštní požadavky. Typickým případem zde může být přepravka na maso.

maso má specifické hygienické požadavky

Je totiž jasné, že to má již ze zákona speciální podmínky přepravy, vytvořené tak, aby se maso pokud možno nezkazilo. Navíc je zde i hygienické hledisko, neboť krev je považována za vysoce kontaminační produkt, a jedna várka nesmí přijít do kontaktu s krví z várky jiné.

Tomu samozřejmě odpovídá i přepravka, která je vyrobena tak, aby splnění všech norem a požadavků pokud možno co nejvíce usnadnila. Je však otázkou, zda se skutečně vyplatí do ní investovat. Je totiž poněkud dražší, než ty univerzální, a tak je dobré se zamyslet, zda ji opravdu potřebujeme.

syrové kuřecí maso

Faktem je, že náklad masa nemusí být přepravován ve speciálním typu přepravky. Pokud zajistíme splnění všech hygienických předpisů, můžeme s klidem použít i tu univerzální. Zde je však podstatně náročnější jak příprava, tak i údržba, což je právě důvod, proč se kupuje ona speciální.

Problém je v tom, že pokud dostáváme náklad masa skutečně jen občas, pak nám klasický typ odvede prakticky stejně dobrou službu. Jistě, při dlouhodobém používání tímto způsobem by se zkrátila jeho životnost, avšak pokud jej použijeme takto pouze zřídkavě, nemusíme se příliš bát následků.

Je proto na nás, abychom uvážili, které řešení bude pro naši firmu lepší, a to především z dlouhodobého ekonomického hlediska. Pokud se totiž chceme na trhu skutečně udržet, měli bychom uvažovat především v delším časovém horizontu. Pak se naše šance podstatně zvýší.