Spedex

Několik výbojek to spraví


Jen si spoÄítejte, kolik zahrádkářů v kolonii vlastnÄ› už natrvalo bydlí ve svých novÄ› postavených domcích! Už dávno není kolonie jen pro letní a víkendové pobyty pro lidi, kteří milují zahrádkaÅ™ení. StÄ›hují se z mÄ›st. A obÄas také chodí v noci domů. Domů na zahradu.
A na cestách je skuteÄnÄ› tma, jako v pytli. A když si zapomenou baterku, v podstatÄ› chodí poslepu.
obloha za lampou.jpg
A cesta patří zahrádkářskému svazu.
Kdo bude platit nemocenskou, potažmo celoživotní následky úrazu, který si ÄlovÄ›k způsobí na neosvÄ›tlené cestÄ›, za kterou zodpovídají vlastnÄ› vÅ¡ichni Älenové zahrádkářské kolonie? Nebylo by naÄase nainstalovat pouliÄní lampy? Kvalitní výbojka 400w dodá perfektní osvÄ›tlení do vÅ¡ech koutů cesty, která je jinak tmavá.
Když se na cestu podíváte ve dne, vÅ¡imnete si, kolik nástrah je pÅ™ipraveno v podobÄ› prohlubenin, kamínků a kamenů. Ani padající ovoce ze stromů nepÅ™idá na bezpeÄnosti.
pouliÄní lampa.jpg
ZaÄnÄ›te tedy uvažovat o osvÄ›tlení cesty, která prochází celou rozlehlou zahrádkářskou kolonií. Jinak se může stát, že noÄní chodec nemusí domů dojít ve zdraví. S výbojkami 400w dosáhnete toho, že nemusíte lampy rozmísÅ¥ovat blíž k sobÄ›. Nechte si spoÄítat svÄ›telnost a dosah osvÄ›tlení, a podle toho volte poÄet lamp na dlouhou cestu. VždyÅ¥ je na celém pozemku kolem tří set zahrádek! A cesta bude dlouhá kolem jednoho a půl kilometru. To už nÄ›co znaÄí.
Rozhodněte správně, ale hlavně rychle, než se něco doopravdy stane!
Uvidíte, jak zaÄnou lidé být spokojeni, že nevchází do noÄní tmy tmoucí, když se tÅ™eba vrací z práce. Jsou unaveni a jeÅ¡tÄ› musí projít dlouhou trasu s baterkou, a leckdy i bez ní. A za deÅ¡tÄ›? Nebo po nÄ›m? PÅ™iÅ¡li by do svého domeÄku pÄ›knÄ› zablácení, kdyby se nemohli vyhnout louži, nebo bahnu, které po deÅ¡ti vznikají. RozhodnÄ› zaÄnÄ›te pÅ™ipravovat pouliÄní osvÄ›tlení zahrádkářské kolonie s výbojkami 400w a na nic už neÄekejte. Mohlo by se Vám to Å¡erednÄ› nevyplatit!