Spedex

Rubrika: Móda

Móda mě baví

Móda tady s námi byla a vždycky bude. A například já mohu potvrdit, že móda tady je tak dlouho, snad jako lidstvo samo. Protože si jenom vezměte například to, jak se oblékali různé kmeny. Protože každý kmen má to svoje různé typické oblečení. Když třeba vezmu například indiány. Kdybyste viděli ty jejich krásné moderní kreace,…

Žijte chytře – zbavte se zbytečných povinností

Napadlo vás nÄ›kdy, že by se vám doma mohlo žít mnohem lépe? TÅ™eba díky tomu, že byste se už nikdy nemuseli zabývat banalitami, a získali byste tak mnohem více Äasu na vÄ›ci, které vás těší. Náš den je plný drobných úkolů, které si už možná ani sami neuvÄ›domujeme, neboÅ¥ je dÄ›láme automaticky, a pÅ™esto nám…

Spokojte se s tím nejlepším

Žárovky má doma doopravdy každý, o tom není pochyb. PÅ™eci jenom je dobré si uvÄ›domit, že se jedná o elektrické spotÅ™ebiÄe, a proto jejich provoz nÄ›co stojí. Co byste tedy mÄ›li udÄ›lat pro to, aby Vás svícení stálo doopravdy minimální množství penÄ›z? Je to jednodušší, než by se mohlo na první pohled zdát, o tom…

Světlo do koupelny i kanceláře

Jestliže jste vyznavaÄem moderního stylu bydlení, pak jistÄ› hledíte na sebemenší detail, který může váš interiér ozvláštnit a dotvoÅ™it. Na každé maliÄkosti totiž závisí koneÄný výsledek. Důležité jsou tedy i druhy svÄ›tel, které si zvolíte. Těžké kÅ™išťálové lustry už dávno patří pouze do divadelních sálů a historických prostor. Do souÄasného bydlení už se příliÅ¡ nehodí.…

Žárovky H7 nakupujte u specialistů

Chcete svítit kvalitním a bezproblémovým způsobem? je pro vás důležitá kvalita osvÄ›tlení? Pokud ano, pak byste se mÄ›li pÅ™ipravit na to, že do osvÄ›tlení je tÅ™eba zainvestovat. OÄekáváte vÅ¡ak Äástky pÅ™esahující nÄ›kolik tisíc korun? Pokud ano, mÄ›li byste se pÅ™ipravit na pÅ™ekvapení v podobÄ› nižších cen, než nyní možná oÄekáváte. RozhodnÄ› nejde o tisíce korun,…

Unica plus

ChtÄ›li bychom vám pÅ™edstavit naÅ¡e skvÄ›lé vypínaÄe, které se vám budou moc líbit a dopadne to dobÅ™e a budete spokojení. Vyberte si od nás, z naší nabídky a dopadne to skvÄ›le, to si piÅ¡te, protože to jinak nejde. NaÅ¡e nabídka se vám bude moc líbit, tak se nebojte a urÄitÄ› si tohle vÅ¡echno vyberete. PÅ™ipojte…

Světlo, které nemizí, ale jen se modernizuje

Jestliže by jeden z moderních svÄ›telných zdrojů chtÄ›l popsat ÄlovÄ›k, který je zaměřen technicky, pak by nám asi Å™ekl, že se jedná o uzavÅ™enou trubici, která má ve svých útrobách smÄ›sici různých par a plynů. A do této trubice jsou zavedeny vÄ›tÅ¡inou dvÄ› elektrody, které tam pÅ™ivádÄ›jí elektrický proud. Pokud bychom se zeptali ÄlovÄ›ka romantického,…

Modernější vypínače rozzáří váš domov

Zajímáte se o bytový design a rádi byste mÄ›li domácnost vyladÄ›nou do posledního detailu? Dáváte si rádi záležet na vÅ¡ech možných dekoracích a detailech, protože si plnÄ› uvÄ›domujete, že právÄ› o tom je domov? V tom případÄ› vaÅ¡emu bystrému oku urÄitÄ› neunikly produkty od Schneider Unica, které jsou unikátní právÄ› svým designem, luxusním vzhledem a…

Vypínače mají důležité poslání

Rozvody elektÅ™iny po bytÄ› a domÄ› by nemÄ›ly pro nás žádný význam, kdyby nebyly vyvedeny ven ze zdí a zakonÄeny podle potÅ™eby zásuvkou nebo spínaÄem. Pokud by se bezpeÄnÄ› zakonÄily a schovaly pod víÄko nebo do krabiÄky ve zdi, poté se zamalovaly, těžko bychom docílili toho, abychom si mohli rozsvítit. Zároveň si musíme pÅ™iznat, že…

Bez kvalitní elektroinstalace to prostě nejde

Ani si to sami neuvÄ›domujeme, ale elektrický proud a hlavnÄ› elektroinstalaÄní prvky ve své domácnosti i kdekoliv jiné v interiéru, využíváme prakticky každý den, vlastnÄ› každou minutu naÅ¡eho života. Už po ránu, když vstanete, tak si rozsvítíte svÄ›tlo v pokoji Äi na toaletÄ›, zapnete kávovar Äi rychlovarnou konvici, pustíte si rádio Äi televizi a tak…