Spedex

Osram originál w5w autožárovka


Tato verze Osram originál w5w je balená po dvou kusech. Objednáte si jedno balení a máte hned dvÄ› autožárovky. V případÄ›, že potÅ™ebujete hned dvÄ› najednou je to skvÄ›lá volba. Můžete doma okamžitÄ› na vozidle vymÄ›nit své staré produkty za nové. Chcete si objednat více balení najednou? To není žádný problém. Pokud byste potÅ™ebovali tyto produkty do zásoby nebo nakupovali na sklad, pak je to klidnÄ› možné. Objednat si můžete libovolný poÄet tÄ›chto balení.
Ø Autožárovky znaÄky Osram jsou moderní, inovativní a můžete se na nÄ› spolehnout. Mají dlouhou životnost a garantují výsledek. Lepší svítivost nikde nenajdete.
světla aut na silnici.jpg

Lepší přehled a viditelnost na silnicích

PrávÄ› tyto produkty jsou malými zázraky. Jsou opravdu malé a skromné, ale dokážou vytvoÅ™it neobyÄejný tok svÄ›tla. Každý Å™idiÄ musí dbát na pravidla silniÄního provozu. A jelikož svÄ›tly svítíme den co den, je potÅ™eba vybírat kvalitní typy, které vám zajistí spolehlivý pÅ™ehled na silnicích. S tÄ›mito produkty uvidíte okamžitÄ› jakoukoliv pÅ™ekážku na cestÄ› a budete moci vÄas zareagovat. VÄ›tÅ¡inou se to týká opravdu vteÅ™in nebo jeÅ¡tÄ› ménÄ›, nÄ›kolik setin vteÅ™iny, abychom mohli reagovat a případnou pÅ™ekážku objet a nenarazit do ní. Jde také Äasto o lidské reflexy, ale pokud budete mít dostateÄný pÅ™ehled a uvidíte dobÅ™e na cestu pÅ™ed vámi díky pořádným svÄ›tům, pak budete mít hned vÄ›tší jistotu bezpeÄí.
auto v lese.jpg

Ø Osram je pÅ™ední výrobce tÄ›chto produktů na svÄ›tÄ›. Stále si drží své místo mezi prvními a je známý po celém svÄ›tÄ›. Jejich produkty jsou známé vysokou kvalitou, ale také nízkou cenou, za kterou si je může pořídit opravdu každý. V oblasti výroby se pohybují už 100 let, takže mají mnoho cenných zkuÅ¡eností, díky kterým dokážou neustále své výrobky obměňovat a inovovat podle potÅ™eb moderních zákazníků. Na trh pokaždé pÅ™inesou nÄ›co nového. Už nyní mají spoustu produktových Å™ad, od základní – standardní, pÅ™es žárovky s Äirým svÄ›tlem a lepší svítivostí nebo s barevným svÄ›tlem a lepší svítivostí, také typy, které mají prodlouženou životnost až po nejmodernÄ›jší produkty, které jsou inovativní a cenÄ›né pro svou vysokou výkonnost.