Spedex

Péče o bazén musí být dokonalá


Jednou jste si bazén pořídili, pak je nutností starat se o nÄ›j tak, aby koupání nebylo nepříjemné a nÄ›kdy až nebezpeÄné. ZajiÅ¡tÄ›ním průzraÄnÄ› Äisté a nezávadné vody bude koupání a plavání ve VaÅ¡em bazénu potěšením. OvÅ¡em musíte vÄ›dÄ›t, jak na to. Nemusíte být odborníkem v oboru chemie, ale Äasem urÄité vÄ›domosti o údržbÄ› vody získáte. Vodu musíte zbavit vÅ¡ech organických neÄistot, Å™as a zákalu. Dále voda nesmí zanechávat vodní kámen. A v neposlední Å™adÄ› je nutné udržovat pÅ™ijatelné pH vody.

Řešte údržbu komplexně

Je jasné, že toho není málo, na co musíte dávat pozor pÅ™i údržbÄ› bazénu a vody v nÄ›m. OvÅ¡em je tu možnost, která údržbu vyÅ™eší komplexnÄ›. Multi tablety maxi 5 v 1 je tím Å™eÅ¡ením. Obsahují veÅ¡keré komponenty, které upraví pH vody tak, jak to má být, projasní vodu tak, aby nemÄ›la nežádoucí zákal, stabilizuje tvrdost vody a zabrání vytvoÅ™ení vodního kamene. Používáním tohoto přípravku docílíte toho, že VaÅ¡e voda bude vždy pÅ™ipravená k vodním hrátkám pro VaÅ¡e nejbližší. Voda bude doslova lákat plavce svou kÅ™išťálovÄ› Äistou a jasnou průzraÄností.