Spedex

Světlo, které nemizí, ale jen se modernizuje


Jestliže by jeden z moderních svÄ›telných zdrojů chtÄ›l popsat ÄlovÄ›k, který je zaměřen technicky, pak by nám asi Å™ekl, že se jedná o uzavÅ™enou trubici, která má ve svých útrobách smÄ›sici různých par a plynů. A do této trubice jsou zavedeny vÄ›tÅ¡inou dvÄ› elektrody, které tam pÅ™ivádÄ›jí elektrický proud. Pokud bychom se zeptali ÄlovÄ›ka romantického, pravdÄ›podobnÄ› by nám sdÄ›lil, že je to svÄ›telný zdroj mnoha tváří a mnoha krásných barev.

muž při sváření

o A stále by všichni hovořili o výbojce.

Podle tlaku se výbojka rozděluje na vysokotlakou a nízkotlakou. Obal (neboli těleso) může mít vyrobené z různých materiálů. Používá se například sklo nebo korund. K výbojkám patří i známá oblouková lampa.

§ První světelné zdroje, které se takto nazývaly, se rozsvítily už v první polovině devatenáctého století.

§ K jejich zdokonalení pÅ™ispÄ›l Äeský vynálezce FrantiÅ¡ek KÅ™ižík a na konci devatenáctého století na to byl ocenÄ›n zlatou medailí na Mezinárodní elektrotechnické výstavÄ› v Paříži.

– Postupem Äasu ale byly tyto svÄ›telné zdroje modernizovány a zdokonalovány.
laserové světlo

Výbojky mají stále své pevné místo

Do poÄetné skupiny výbojek patří také známá a dnes velice hojnÄ› využívaná xenonová výbojka. PrávÄ› ta v nÄ›kterých oblastech vytlaÄila obloukovou lampu. Své uplatnÄ›ní naÅ¡la v kinech, kde sloužila jako zdroj svÄ›tla promítaÄky. Obloukové lampy s pohyblivými uhlíky byly ale nároÄné na obsluhu a také byly příÄinou horší kvality obrazu.

§ V souÄasné dobÄ› jsou inovované výbojky na svém vrcholu.

§ Jejich výrobou se zabývají svÄ›tovÄ› známé znaÄky Philips a Osram, které zaruÄují vysokou kvalitu a také spolehlivost.

Výbojky jsou využívány i umělci v různých oborech. Nepostradatelné jsou ve fotoaparátech, kde slouží jako blesky. Ve světě reklamy mají své místo v neonových nápisech. Neztratily se ani v průmyslu, kde se využívají v CO2 laserech.