Spedex

V konečné fázi se namontují vypínače a zásuvky


Než zaÄneme rozvádÄ›t elektÅ™inu v místnosti, mÄ›li bychom si v první Å™adÄ› uvÄ›domit, o jakou místnost se jedná a kde bychom co asi tak chtÄ›li mít. Zkrátka v duchu si pÅ™edstavíme naÅ¡e spotÅ™ebiÄe a také jaké svÄ›tlo zÅ™ejmÄ› budeme využívat a zhruba v jakých místech. Nesmíme podcenit kuchyni, kde budeme potÅ™ebovat snad nejvíce zásuvek. Ani svÄ›tla tu nebude nikdy dost. Hodí se pod linku, pÅ™esnÄ› nad kuchyňský ostrůvek nebo jídelní stůl, nakonec je tÅ™eba vhodnÄ› osvítit celou místnost nebo jen její Äást. Na sociálním zařízení zase toho tolik nebude potÅ™eba. Když budou vyvedené kabely a vÅ¡e propojené a oznaÄené v rozvodové skříni, už bude jen krůÄek ke Å¡Å¥astnému používání. V poslední fázi se totiž budou pÅ™ipevňovat vypínaÄe a zásuvky.
elektrické kabely.jpg

Ideální nákup

ÚplnÄ› nejlepší je vÅ¡e zakoupit na jednom místÄ› a jeÅ¡tÄ› výhodnÄ›. Že je to jen sen? Ne nemusí. SkuteÄnÄ› na jednom místÄ› se dá zakoupit úplnÄ› vÅ¡echno, co potÅ™ebujeme pro pohodové svícení, vÄetnÄ› samotných svítidel. Nejlepší je výbÄ›r zaměřit i na modularitu strojků. Nebudeme si totiž nalhávat, že nejlepší jsou jednotné modulární strojky. Zkrátka jsou jednoduché na pÅ™ipojení a hlavnÄ› variabilní k používání systému modulů.
spínaÄ zapnuto vypnuto.jpg
Na druhou stranu se nemusíme obávat ani jejich provedení. Není jen jednoduché v instalaci, ale také v barevné Å¡kále, což Äiní tyto prvky velmi zajímavé. Kombinace barev se dá vhodnÄ› uspořádat k designu bytu nebo samotné místnosti. Zakoupit se dají v různé barvÄ› vymÄ›nitelných rámeÄků, takže si vlastnÄ› můžeme barevné provedení kdykoliv prohodit do jiného prostoru a ihned máme zmÄ›nu. Pozadu nezůstává ani tvarové provedení, takže i tento prvek může skuteÄnÄ› vypadat luxusnÄ› na naÅ¡ich zdech, ale zároveň i na zdech rodinných domků. Když se pak v klidu zamyslíme nad kombinací tÄ›chto prvků, tak to bude skuteÄnÄ› dobrá volba. Díky jejich flexibilnímu využití jsou tyto výrobky velmi oblíbené.