Spedex

Vypínače mají důležité poslání


Rozvody elektÅ™iny po bytÄ› a domÄ› by nemÄ›ly pro nás žádný význam, kdyby nebyly vyvedeny ven ze zdí a zakonÄeny podle potÅ™eby zásuvkou nebo spínaÄem. Pokud by se bezpeÄnÄ› zakonÄily a schovaly pod víÄko nebo do krabiÄky ve zdi, poté se zamalovaly, těžko bychom docílili toho, abychom si mohli rozsvítit. Zároveň si musíme pÅ™iznat, že by to skuteÄnÄ› vypadalo dost divnÄ›. Zkrátka se to bez tÄ›chto komponentů neobejdeme. VypínaÄ by mÄ›l být vždy umístÄ›ný tak, aby byl v úrovni tÄ›la, zkrátka aby se na nÄ›ho pohodlnÄ› dosáhlo, nikdy ho nenalezneme pÅ™i zemi. V tržní nabídce existuje skuteÄnÄ› mnoho různých provedení, tudíž si můžeme vybrat podle potÅ™eby pÅ™esnÄ› to, co se nám hodí nebo líbí. Design, barva, nebo volíme spínaÄe podle rozmístÄ›ní v prostorách.

1. Každá místnost má mít jedno centrální svÄ›tlo a pro to bude vhodný jednoduchý spínaÄ s jednou klapkou. Manipulace je s ním jednoduchá, kdy se klapka použije k zapínání svÄ›tla a k opÄ›tovnému zhasnutí. Také se takovému strojku říká jednopólový.
elektrický spínaÄ

2. Pokud je vÄ›tší místnost, tak lze použít například lustrový, kdy se ovládají svÄ›tla z jednoho vypínaÄe, ale má dvÄ› klapky, které se starají o dvÄ› různá svítidla nebo přímo na lustru budou rozsvÄ›covat postupnÄ› dané žárovky.

3. V domÄ› se setkáme s křížovým mechanismem. To je velmi praktické, jelikož například na chodbÄ› potÅ™ebujeme rozsvítit na zaÄátku a abychom zhasli, tak se rozhodnÄ› nechceme vracet zpÄ›t na zaÄátek a vydat se po pamÄ›ti po temné chodbÄ›. Ideální je takový mechanismus, když na zaÄátku svÄ›tlo rozsvítíme a na konci můžeme v klidu druhým spínaÄem zhasnout. Ovládání je provedeno ze dvou míst.
vnitÅ™ek vypínaÄe

4. Nesmíme zapomínat na schodiÅ¡tÄ›, které bude fungovat na stejném principu jako pÅ™edeÅ¡lý typ strojku. Nic ménÄ› na temná místa je dobré zvolit se svítící kontrolkou, protože se ve tmÄ› rychle zorientujeme, kde pak můžeme najít klapku nebo tlaÄítko. Je zároveň vhodné umístit vypínaÄ i v mezipatÅ™e.

Velmi praktická je modulární Å™ada strojků od spoleÄnosti Schneider, která vyniká nejen vysokou kvalitou, ale zároveň se velmi jednoduÅ¡e instaluje. Navíc je kompatibilní s celou Å™adou Unica.