Spedex

Žijte chytře – zbavte se zbytečných povinností


Napadlo vás nÄ›kdy, že by se vám doma mohlo žít mnohem lépe? TÅ™eba díky tomu, že byste se už nikdy nemuseli zabývat banalitami, a získali byste tak mnohem více Äasu na vÄ›ci, které vás těší.smart hodiny

Náš den je plný drobných úkolů, které si už možná ani sami neuvÄ›domujeme, neboÅ¥ je dÄ›láme automaticky, a pÅ™esto nám neustále ukrajují náš volný Äas. Jedná se například o nákupy, úklid, ale tÅ™eba i o takové zdánlivé drobnosti, jako je rozsvÄ›cování svÄ›tel v domÄ›. Každá tato maliÄkost znamená nÄ›kolik zbyteÄných okamžiků cenného Äasu, který nám proplul mezi prsty, aniž bychom si ho pořádnÄ› vychutnali.
Není divu, že nám zbývá tak málo volna na naÅ¡e blízké a na koníÄky, které máme rádi. PÅ™itom existuje snadný způsob, jak zařídit, abychom mÄ›li dostatek volna na vÅ¡echno, Äemu se chceme skuteÄnÄ› vÄ›novat. StaÄí, když si pořídíme chytrou domácnost, kde bude fungovat internet vÄ›cí.
VÅ¡echny vaÅ¡e chytré spotÅ™ebiÄe pak vykonají nezbytné povinnosti za vás. Postarají se o úklid, o nákup do lednice anebo tÅ™eba o to, že budete mít Äerstvou kávu vÄas na stole. A proto, aby bylo vÅ¡echno v pořádku, nemusíte vy sami udÄ›lat nic víc než jednoduchým pohybem prstu stisknout elektronické tlaÄítko.
Když budete žít v chytré domácnosti, budete ji moci na dálku ovládat z libovolného místa na svÄ›tÄ›. AÅ¥ už budete sedÄ›t v obýváku anebo v kanceláři, vždy můžete snadno a rychle otevřít poslíÄkovi a rozsvítit mu svÄ›tlo na chodbÄ›.
Vždy budete mít dokonalý pÅ™ehled o tom, co se u vás doma dÄ›je, kdykoli si to budete moci ověřit. A chytré spotÅ™ebiÄe budou místo vás myslet na banality, které je potÅ™eba zařídit, aÅ¥ už jde o ohlídání Äerstvosti potravin v lednici anebo o vyprání prádla.žárovka v dlaních
Jak je to pohodlné si můžete pro zaÄátek vyzkouÅ¡et například s chytrým osvÄ›tlením philips hue Light Park, které rozsvítíte, ztlumíte Äi zhasnete z libovolného místa na svÄ›tÄ› jen s pomocí vaÅ¡eho mobilu.