Spedex

Na která podezřelá místa v domácnosti vás upozorní elektrikář při revizi

Zásuvkové okruhy – jednou z prvních věcí, které kontrolují elektrikáři v domácnostech při elektro revizi https://revize-elektro-revtech.cz/, jsou zásuvky v rámci jednotlivých okruhů. Zásuvky jsou zapojeny do rozvodné skříně pod příslušný jistič a jsou dimenzovány na určitý výkon, respektive příkon. Jestliže zásuvky přetěžujete nadměrnou spotřebou a máte do nich zapojeno mnoho spotřebičů, může dojít k tomu, že se vodiče začnou přehřívat, a mohou se začít tavit, může tu přeskočit jiskra a elektrický oblouk pak zapálí hořlavé předměty v blízkosti.

prodlužovací šňůra s vypínačem

Spotřebiče – i poměrně nové spotřebiče mohou vykazovat některé závady, kterých si nepovšimnete, a přesto mohou zavinit smrtelný úraz nebo požár. Nebezpečné mohou být povolené kontakty, poškozená vinutí elektromotorů, anebo narušené přívodní šňůry. Stává se, že lidé nevědomky připálí, naříznou nebo přeseknou izolační vrstvu u vodičů, například u zahradní sekačky, kotoučové pily, kávovaru, mixéru, rychlovarné konvice nebo toustovače, a pak se v exponovaném místě dotknou holýma rukama kabelů pod napětím.

Svítidla – v domácnostech se vyplatí kontrolovat i svítidla, a to nejen lustry, ale i všechny lampičky. Nebezpečí tu číhá u uvolněných vodičů v kontaktech, u poškozených objímek a patic žárovek, u překroucených a skřípnutých přívodních šňůr a u kovových částí, kam mohou probíjet elektrické fáze. Buďte velmi opatrní zejména tam, kde se svítidly manipulují děti. Nenechávejte lampičky bez dozoru, aby si s nimi nehrály malé děti, a starší děti náležitě poučte, jak mají se svítidly zacházet.

elektrické přívody

Prodlužovací šňůry – toto je snad to nejhorší úskalí využívání elektřiny v domácnostech, ale i ve firmách. Velmi záleží na tom, jak šňůru položíte na zem, aby nebyla ničím zatížená, aby nebyla překroucená a něčím sevřená. Pamatujte na to, že je to vlastně vyústění elektrického kabelu, který vede ve zdi, jen s tím rozdílem, že jej nechrání zdivo, ale je položený a ponechaný napospas vašemu chování. Bohužel se stávají případy, kdy lidem vyhoří byt kvůli přetížené či překroucené prodlužovací šňůře, anebo je poškozený kabel při doteku usmrtí.