Spedex

Přivést vodu do domu není práce pro amatérské kutily

Také se řadíte mezi amatérské kutily? Naše země je touto činností pověstná a tradice kutilství sahá až do období socialismu, kdy si mnoho jednotlivců i rodin vypomáhalo svépomocnými činnostmi, protože na trhu scházela celá řada výrobků počínaje obuví a konče nábytkem. Někteří kutilové dokázali provádět elektrotechnické, zednické, truhlářské, zámečnické a instalatérské práce,, a tak pro ně mnohdy nebyl problém postavit třeba celý dům.

vodní zdroj

Dnes se situace podstatně změnila, i když se kutilství stále podporuje například prodejem různé techniky a stavebnin či vybavení domů v hobby marketech. A tak by teoreticky nebylo možné vyloučit snahu některých kutilů pustit se svépomocí i do přivedení vody do domu z inženýrských sítí. Možná, že se někteří domnívají, že je to dokonce i legální, a že přípojku vody si mohou zhotovit sami na své vlastní náklady. Tak tomu ale samozřejmě není.

voda v kuchyni

V první řadě musíte o přípojku požádat stavební úřad, a to formou patřičného projektu. Projekt musí vypracovat odborník a cena projektu vodovodní přípojky se odvíjí od tamní reálné situace. Teprve na základě schválení přípojky, kdy se jedná o samostatné stavební dílo, je možné pustit se do práce, ovšem opět vykonávané specializovanou firmou. Jestliže tedy patříte do obsáhlé rodiny kutilů, odpusťte si zhotovení přípojky vlastními silami a přenechte tuto práci odborníkům, kteří ji provedou na klíč, tedy od prvopočátku až k jejímu závěru, k samotné kolaudaci a zprovoznění vlastního odběru vody v domě s patřičným měřidlem.

Podobně zdlouhavý a náročný administrativní postup však čeká i každého, kdo se chce vyhnout napojení na obecní vodovod a volí raději cestu vlastní studny. O studnu také musíte požádat stavební úřad, a to velmi obdobným způsobem – prostřednictvím odborně vypracovaného projektu a hydrogeologického posudku.